• <object id="blorf"><legend id="blorf"><li id="blorf"></li></legend></object>

  <menuitem id="blorf"></menuitem>
  
  

 • <ruby id="blorf"><div id="blorf"><form id="blorf"></form></div></ruby>
   1. <span id="blorf"><listing id="blorf"><progress id="blorf"></progress></listing></span>
     <tbody id="blorf"><samp id="blorf"></samp></tbody><code id="blorf"><xmp id="blorf"><ins id="blorf"></ins></xmp></code>
     <form id="blorf"><var id="blorf"></var></form>
    1. 大西洋焊材
     上架時間:
     2017-09-26
     大西洋焊材產品

     承壓設備用鋼焊接材料

     CHE422R       CHE426R       CHE427R       CHE502R       CHE506R

       CHE507R       CE507-1R       CHE506NiLHR       CHE507NiLHR       CHE507RH

       CHE557       CHE557R       CHE557RH       CHE606R       CHE607R

       CHE607RH       CHE607QR       CHE62CFLHR       cCHE607NiR       CHE707RH


       CHL107R       CHL607R       CHL608R       CHL707R       CHL707NiR

       CHH107R       CHH108R       CHH202R       CHH207R       CHH208R

       CHH302R       CHH307R       CHH308R       CHH312R       CHH317R

       CHH327R       CHH337R       CHH347R       CHH407R       CHH408R


       CHH507R       CHK307R       CHS002R       CHS002R       CHS002NbR

       CHS007R       CHS022R       CHS022R       CHS027R       CHS032R

       CHS042R       CHS042R       CHS062R       CHS062R       CHS067R

       CHS102RH       CHS102R       CHS102R       CHS107R       CHS102MnMoR


     CHS132R       CHS132R       CHS137R       CHS202R       CHS202R

       CHS207R       CHS212R       CHS222R       CHS232R       CHS237R

       CHS29.9R       CHS302R       CHS302R       CHS307R       CHS312R

       CHS312R       CHS385R       CHS402R       CHS407R       CHS412R


       CHS2209R       CHS002LT       CHS007LT       CHS107LT       CHS022LT

       CHS027LT       CHS507R       CHW-S1R/CHF301R       CHW-S1R/CHF431R       CHW-S1R/CHF71HR

       CHW-S2R/CHF101R       CHW-S2R/CHF431R       CHW-S3R/CHF101R       CHW-S3R/CHF101PR…       CHW-S3R/CHF102R

       CHW-S3R/CHF105R       CHW-S3R/CHF330R       CHW-S3R/CHF331R       CHW-S3R/CHF350R       CHW-S3R/CHF431R


     CHW-S3R/CHF71HR       CHW-S4R/CHF101R       CHW-S7R/CHF113R       CHW-S9R/CHF101R       CHW-S9R/CHF250GR…

       CHW-S19R/CHF101R…       CHW-S20R/CHF101R…       CHW-308R/CHF260R…       CHW-308R/CHF601R…       CHW-308LR/CHF260…

       CHW-308LR/CHF601…       CHW-316R/CHF601R…       CHW-316LR/CHF601…       CHW-347R/CHF601C…       CHW-SGR/CHF102AR…

       CHQ308L/CHF303       CHQ308L/CHF15B       CHQ308L/CHF15B       CHQ309L/CHF15B       CHQ316L/CHF303


     CHQ316L/CHF15B       CHQ347L/CHF15B       CHW-50CR       CHW-50C6R       CHW-55C1R

       CHW-55C3R       CHW-55B2MnR       CHW-55B2R       CHW-62B3R       CHG-S5R

       CHG-56R       CHG-55C1R       CHG-55C3R       CHG-55B2R       CHG-62B3R


     船用焊接材料

     CHE40       CHE42       CHE421Fe18       CHE43       CHE47

       CHE50       CHE501Fe18       CHE502       CHE56       CHE58-1

       CHE557RH       CHE607RH       CHE707Ni       CHS002       CHS022

       CHS062       CHF101/CHW-S2       CHF101/CHW-S3       CHF101/CHW-S12       CHF101/CHW-S14


     CHF102A/CHW-SG       CHF105Q/CHW-S30       CHF106/CHW-S10       CHF43/CHW-S1       CHT711

       CHT711M       CHT711L       CHT71Ni       CHT81K2       CHT70G

       CHT308L       CHT309L       CHT316L       CHW-50C3       CHW-50C6SM
     管道工程焊接材料

       CHE425       CHE425GX       CHE427T       CHE505       CHE505GX

       CHE505Mo       CHE507T       CHE425GX       CHE555GX       CHE557GX

       CHE558GX       CHE607GX       CHE657GX       CHE657HTP       CHE757GX
       CHF101GX/CHW-SG


       CHF102GX/CHW-SG4…


       CHF105GX/CHW-SG1…


       CHF301/CHW-S1


       CHW-50C8


     CHW-60C       CHW-60GX       CHW-62GX       CHW-100GX

         核級焊接材料

       CHE422HR       CHE426HR       CHE427HR       CHE506HR       CHE507HR

       CHE58-1HR       CHE558HR       CHE607HR       CHE608HR       CHH407HR

       CHS002HR       CHS007HR       CHS022HR       CHS022NG       CHS027HR

       CHS062HR       CHS067HR       CHS137CoHR       CHS2209HR       CHN337HR


       CHW-H08MnHR/CHF-…       CHW-S3HR/CHF101P…       CHW-S3HR/CHF105H…       CHW-S4HR/CHF101P…       CHW-S7HR/CHF113H…

       CHW-S9HR/CHF101H…       CHW-S12HR/CHF105…       CHW-308LHR/CHF60…       CHW-316LHR/CHF60…       CHT711HR

       CHT711HR2       CHT91K2HR2       CHG-308HR       CHG-308LHR       CHG-309HR

       CHG-309LHR       CHG-316LHR       CHG-52HR       CHG-56HR       CHG-S5HR


       CHG-60CHR

     低合金鋼(高強鋼)焊條

       低合金鋼(高強鋼…       CHE62CFLH       CHE606       CHE606NiCrCu       CHE607

       CHE607CG       CHE607Ni       CHE608       CHE707       CHE707Ni

       CHE757       CHE757Ni       CHE758       CHE807       CHE807RH

       CHE857       CHE857Cr       CHE857CrNi       CHE858       CHE907Cr


       CHE107       CHE107Cr       CHE107RH

     不銹鋼焊條

       CHK202       CHK207       CHK232       CHK307       CHS002       CHS002       CHS002Nb       CHS002LT       CHS007

       CHS007LT       CHS012Si       CHS022       CHS022       CHS022Si

       CHS022LT       CHS027       CHS027LT       CHS032       CHS042


       CHS042       CHS052       CHS052Cu       CHS062       CHS062

       CHS067       CHS102       CHS102       CHS102H       CHS102MnMo

       CHS107       CHS107LT       CHS122       CHS132       CHS132

       CHS137       CHS147       CHS157Mn       CHS202       CHS202


       CHS207       CHS212       CHS222       CHS232       CHS237

       CHS302       CHS302       CHS302Fe       CHS302H       CHS302Nb

       CHS307       CHS312       CHS312       CHS402       CHS402Nb

       CHS407       CHS412       CHS422       CHS437       CHS502


       CHS507       CHS517       CHS29.9       CHS29.9Co       CHS2209

       CHS2553       CHS385
     堆焊焊條

       CHR107       CHR112       CHR127       CHR132       CHR172       CHR207       CHR212       CHR237       CHR256

       CHR266       CHR276       CHR307       CHR322       CHR326Ni

       CHR327       CHR337       CHR397       CHR502       CHR507


       CHR507Mo       CHR507MoA       CHR507MoNb       CHR517       CHR547Mo

       CHR547MoA       CHR577       CHR608       CHR618       CHR646

       CHR648       CHR658       CHR668       CHR678       CHR688

       CHR698       CHR707
     鑄鐵焊條

       CHC100       CHC116 CHC117       CHC208       CHC308

       CHC308       CHC408       CHC508

     鎳及鎳合金焊條

       CHN102       CHN317       CHN327       CHN337

       CHNiCrMo-3       CHNiCrMo-6     銅及銅合金焊條

       CHCu107

     熱強鋼焊條

       CHH107       CHH108       CHH127       CHH202       CHH207       CHH208       CHH302       CHH307       CHH307L

       CHH307A       CHH308       CHH312       CHH317       CHH327

       CHH337       CHH347       CHH357       CHH406       CHH407


       CHH407L       CHH407A       CHH408       CHH417       CHH427

       CHH437       CHH437       CHH517       CHH707       CHH96B9

       CHH717       CHH727       CHH727B       CHH736       CHH757

       CHH807


     非合金鋼及細晶粒鋼焊條

       CHE420T       CHE421       CHE421D       CHE422       CHE424       CHE424Fe16       CHE425       CHE425G       CHE426

       CHE427       CHE427T       CHE427SH       CHE427SHA       CHE427CrCu

       CHE427CrCuSb       CHE501Fe       CHE502       CHE505       CHE505G


       CHE506       CHE507       CHE507T       CHE507Fe16       CHE508

       CHE508-1       CHE502WCu       CHE505Mo       CHE506NiCrCu       CHE506NiLH

       CHE506WCu       CHE507SH       CHE507Q       CHE507SHA       CHE507Ni

       CHE507NiLH       CHE507CuP       CHE507CrNi       CHE507FeNi       CHE508Ni


       CHE556NiCrCu       CHE556H       CHE557Q       CHE557MoV       CHE557Ni

       CHE558       CHE558Ni       CHE558NiCrCu       CHL107       CHL607

       CHL608       CHL707       CHL707Ni       CHL708       CHL807

       CHL807Ni


     埋弧焊用焊接材料

             CHW-S1/CHF101       CHW-S1/CHF301       CHW-S1/CHF431       CHW-S1/CHF501

       CHW-S1CG/CHF71H       CHW-S1SH/CHF102S…       CHW-S2/CHF101       CHW-S2/CHF431       CHW-S2CG/CHF101C…

       CHW-S3/CHF101       CHW-S3/CHF101PR       CHW-S3/CHF102       CHW-S3/CHF105       CHW-S3/CHF330

       CHW-S3/CHF331       CHW-S3/CHF350       CHW-S3/CHF431       CHW-S3/CHF71H       CHW-S3A/CHF102


       CHW-S3Q/CHF101Q       CHW-EH14/CHF101       CHW-S4/CHF101       CHW-S4/CHF431       CHW-S5/CHF101

       CHW-S6/CHF101       CHW-S7/CHF101       CHW-S7/CHF113       CHW-S7/CHF115       CHW-S7CG/CHF26H

       CHW-S8/CHF603       CHW-S8LH/CHF604       CHW-S9/CHF101       CHW-S9/CHF101GX       CHW-S9/CHF250G

       CHW-S9CG/CHF101C…       CHW-S10/CHF105       CHW-S11/CHF101       CHW-S11/CHF105       CHW-S12/CHF101


       CHW-S12/CHF301       CHW-S12/CHF611       CHW-S13/CHF105DR…       CHW-S13/CHF710       CHW-S14/CHF101

       CHW-S15/CHF101       CHW-S16/CHF101       CHW-S17/CHF101       CHW-S18/CHF431       CHW-S19/CHF101

       CHW-S20/CHF101       CHW-S20/CHF350       CHW-S20/CHF603       CHW-S21/CHF621       CHW-S22/CHF621
       CHW-S30/CHF105Q


       CHW-S80/CHF606


       CHW-S91/CHF91


       CHW-SG(H08C)/CHF…


       CHW-SG/CHF101GX


       CHW-SG/CHF102A       CHW-SG4/CHF102GX…       CHW-SG10/CHF105G…       CHW-SGQ/CHF102Q       CHW-SH/CHF102SH

       CHW-STH550 Ⅲ/CH…       CHW-2209/CHF601A…       CHW-308/CHF107A       CHW-308/CHF260       CHW-308/CHF601

       CHW-308L/CHF260       CHW-316/CHF601       CHW-316L/CHF601       CHW-NiCrMo-3/CHF…       CHW-NiCrMo-4/CHF…


     帶極堆焊用焊接材料

       CHQ308L/CHF303       CHQ308L/CHF15B       CHQ309L/CHF15B       CHQ316L/CHF303

       CHQ316L/CHF15B       CHQ347L/CHF305       CHQ347L/CHF15B


     碳鋼及低合金鋼藥芯焊絲

       CHT611       CHT711       CHT711L       CHT701       CHT711M

       CHT70B       CHT70BM       CHT71Ni       CHT71NiQ       CHT70C6

       CHT70C6SH       CHT71Ni1       CHT81Ni1       CHT81NiQ       CHT81Ni1M

       CHT81K2       CHT81Ni2       CHT91K2       CHT81A1       CHT81B2


       CHT81B2M       CHT81B2V       CHT81B6       CHT91B3       CHT91B3M

       CHT91B3A       CHT91B3L       CHT80B       CHT80B2B       CHT80B2BM

       CHT90B3B       CHT90B3BM       CHT90B2BM       CHT80CNi1       CHT80CB2

       CHT100CK3       CHT110CK3       CHT71T8       CHT81T8
     不銹鋼藥芯焊絲

       CHT308L       CHT309L       CHT316L       CHT2209

     氣電立焊藥芯焊絲

       CHT70G       CHT80G

     硬面堆焊用藥芯焊絲/焊劑

       CHD101/CHF81       CHD401/CHF81       CHD403/CHF81       CHD404/CHF81       CHD405/CHF81

       CHD450/CHF260       CHD451/CHF81       CHD501/CHF81       CHD502/CHF81       CHD551/CHF107A


     銅及銅合金焊絲              CHM-Cu1898/CHG-C…       CHM-Cu6560/CHG-C…       CHM-Cu5180/CHG-C…

       CHM-Cu5210/CHG-C…       CHM-Cu6100/CHG-C…       CHG-Cu6810A


     鋁及鋁合金焊絲

     CHM-Al 1070/CHG-…       CHM-Al 1100/CHG-…       CHM-Al 3103/CHG-…

       CHM-Al 4043/CHG-…       CHM-Al 4047/CHG-…       CHM-Al 5183/CHG-…       CHM-Al 5356/CHG-…       CHM-Al 5087/CHG-…

       CHM-Al 5556/CHG-…
     加載中
     东北老妓女叫床脏话对白,精品人妻无码一区二区三区404,四虎无码永久在线影库网址,亚洲AV永久无码精品老司机